Emerytura

Witam, uprzejmie proszę o poradę, poniżej przedstawiam sytuację.

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, pracuje od 38 lat w tym samym przedsiębiorstwie i w maju kończy 65 lat, nie ma zamiaru rozwiązywać umowy o pracę. Jednak zakład pracy chce wysłać pracownika na emeryturę.

1)Czy zakład pracy musi wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia?

2)Jeśli zakład pracy wypowie umowę o pracę z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy w okresie tego wypowiedzenia to czy należy się wynagrodzenie za okres wypowiedzenia + odprawa wg układu zbiorowego czy tylko odprawa.

Reasumując czy wynagrodzenie za okres wypowiedzenia nie pomniejsza odprawy.

3)Czy Zus wypłaci emeryturę za okres zaległy od nabycia praw tj. osiągnięcia wieku 65 do czasu załatwienia formalności?

Z góry dziękuje za odpowiedź

Pozdrawiam
Data: 2009-04-27, 23:28
 
Temat: Emerytura
Forum: Prawo pracy
Wypowiedzi: 1
Odwiedzin 34

 

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Witam forumowiczów.
Mam taki problem. Posiadam rente socjalna(co rok staje na komisje która przyznaje mi prawo do świadczenia). Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Mam możliwość otworzenia działalności gospodarczej. Jednakże jak to z działalnościami bywa, mogą nie przynieść dochodu dlategoteż chciałbym mieć jakiś punkt wyjścia.
Sprawa i założenia:
W maju staje na komisje w celu przedłużenia renty. Chciałbym otwrorzyć od czerwca działalność gospodarczą jako VAT-owiec. Zakładam, że prawo do renty zostanie przedłużone. W czerwcu składam w ZUS kwit o zawieszenie renty(w ZUS miła Pani powiedziała że nie ma problemu z odwieszeniem renty potem byle żeby stało sie to 1 miesiac przed wygaśnięciem prawa do renty i nową komisja). Zakładam, że od czerwca do stycznia działalność prowadzę. W styczniu ją zamykam. Wracam do ZUS odwieszam rente. Firma zamknieta, ZUS wypłaca świadczenie. Jest OK.
Ale?? pytania??
Czy nie ma problemu z DG, a rentą socjalna?
Czy taki scenariusz(czerwiec-styczen) jest wogole możliwa z punktu widzenia ZUS?
Czy moge spodziewać się zabrania renty, ewentualnie problemami potem z ZUS a renta?

Z góry dziękuję wszystkim forumowiczom za pomoc.
Pozdrawiam
Data: Pn, 23 mar 2009, 15:21
 
Temat: ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Forum: ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wypowiedzi: 1
Odwiedzin 75

Prawo

Generalnie w przypadku umów zleceń, nie obowiązują przepisy Kodeksu Pracy, w tym równiez te dotyczące czasu pracy i przerw regulaminowych.

Tak wiec w przypadku Umowy Zlecenie, zleceniobiorca jest zobowiązany do świadczenia zlecenia z zachowaniem nalezytej staranności, a Zleceniodawca nie może być przełożonym w rozumieniu przepisów prawa pracy. Tak więc to Zleceniobiorca (świadczący usługi) sam decyduje o ilości przerw, aby tylko wykonywać w nalezyty sposób dane zlecenie.
Nie może zachodzić stosunek podległości służbowej tak jak to w przypadku Umowy o Pracę. Jeżeli taki stosunek zachodzi (istnieje Szef i Podwladny), to wówczas nie jest to juz umowa zlecenie, lecz nosi ona znamiona Umowy o Pracę.

Tyle Teoria.

W praktyce pracodawcy jednak traktują Umowe Zlecenie, tak jak umowe zlecenie w przypadku płatności za ZUS i Podatki, a w przypadku stosunków zalezności słuzbowej, to już biorą pod uwagę przepisy kodeksu pracy i traktuja zleceniobiorce, tak jak podległego sobie pracownika, co nie jest zgodne z prawem.
Data: Pn, 4 sie 2008, 19:02
 
Temat: Prawo
Forum: Prawo
Wypowiedzi: 1
Odwiedzin 325

... z Przemysławem Przybylskim

Cytat: Witam
Panu Niziołkowi należy pogratulować wygranej (zawsze to powód do satysfakcji), szkoda tylko, że nie wiem, co zarzuca ZUS-owi i dlaczego walczy z nim w Sądzie Pracy - czyżbyś był kiedyś pracownikiem tej instytucji?


Miałem wypadek samochodowy w pracy...ZUS odmówił wypłaty 100% chorobowego, oraz należnego odszkodowania, z góry w ciemno określając mnie winnym. ZUS nie miał żadnego prawa odmówić należnych świadczeń, bo wypadek to rzecz która zdarzyć się może przecież każdemu.Ja byłem nieprzytomny i nie mogłem się bronić, ale wmawianie komuś, że świadomie i rażąco chciał popełnić na drodze samobójstwo, bez przesłuchania pokrzywdzonego, jest draństwem na jakie stać tylko ZUS. Ja ponad 30-lat płacę składki i miałem wypadek uznany za wypadek w pracy i jedyną powinnością ZUS było wypłacić należne świadczenia,a nie zabawiać się w wydawanie wyroków...To draństwo, to nie tylko w prowincjonalnych oddziałach tu na dole, ale sięga samego szczytu tej antyludzkiej instytucji...
I Ty Przemku musisz być adwokatem diabła, bo Twój poprzednik, dla RPO odpowiedział w mojej sprawie, w ogóle jej nie badając... słowami tych prymitywnych urzędasów tu na dole.Tam na górze nikt nawet nie bada spraw, tylko ślepo popiera się decyzje tych, zimnych, nadętych pychą biurokaracji, niedouczonych urzędasów...współczuję, ale porównałbym Twoją pracę do pracy Urbana i tyle.Hej!
Data: 2009-01-14, 12:54
 
Temat: ... z Przemysławem Przybylskim
Forum: Rozmowy z ...
Wypowiedzi: 121
Odwiedzin 10285

Zajęcie wierzytelności - koszty egzekucji.

Witam. Prowadziłem działalność gospdarczą. 3-go kwietnia 2009 r. otrzymalem wiadomość od Komornika Sądowego, iż na podstawie tytułu wykonawczego - nakaz zapłaty wydanego przez sąd z dnia 22.06.2005 r. następuje zajęcie wierzytelności. Oczywiście poczuwam się do winy, bo faktur nie zapłaciłem. Jednak mam kilka pytań.
1. Czy jest to roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które ulega przedawnieniu (jak gdzieś wyczytałem w poradach) po 3 latach? Jeśli tak, to co muszę zrobić?
2.Od których kwot komornik może pobrać 15% kosztów egzekucji:
-świadczenie główne
-odsetki
-koszty procesu
-koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym
-koszty zapytania do ZUS
- poszukiwanie majątku?
3. Czy mimo zobowiązania przez komornika, aby należnego świadczenia nie uiszczać wierzycielowi lecz komornikowi na konto, to czy mogę dojść do porozumienia z wierzycielem(oddać długi) i poprosić o to aby wystąpił o zawieszenie egzekucji? Co wtedy z kosztami komornika?
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Data: 2009-05-05, 18:09
 
Temat: Zajęcie wierzytelności - koszty egzekucji.
Forum: Postępowanie cywilne
Wypowiedzi: 9
Odwiedzin 50

L4 -pilne

Pracownik zatrudniony od 15 lipca przynosi zwolnienie lekarskie od 18 lipca ( jego pierwsza praca - ciąża ) czyli 3 dni wynagrodzenie za pracę następne 30 dni bez prawa do świadczeń następne 33 dni wynagrodzenie za czas choroby ze środków pracodawcy aż w końcu świadczenia wypłacane przez zus. Czyli krótko mówiąc muszę za miesiąc sierpień wypłacić za 15 dni wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
Zatrudnienienie na 3/4 etatu - brutto 870,00 zł
I wariant :
870,00:30*15=435,00z ł i od tej podstawy tylko zdrowotne obniżone do wysokości podatku czyli 435,00-111,25=323,75
324*19%-48,90=12,66
z czego wynika płaca netto 422,34 skł zdrowotna 12,66 a podatek zero

II wariant
870,00-13,71%=750,72:30*15=[b][b]375,36 i od tej podstawy tylko zdrowotne obnizone do wysokości podatku
375,36-111,25=264,11
264,00*19%-48,90=1,26 z czego wynika płaca netto 374,10 skł zdrowotna 1,26 a podatek zero.
Róznica dosyć spora w obliczeniach ale która właściwa ???? a może żadna.Czy można znaleź gdzieś informację jak to wyliczyć.
Bardzo proszę o podpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Data: Śro 27 Sie 2008, 15:09
 
Temat: L4 -pilne
Forum: Świadczenia
Wypowiedzi: 1
Odwiedzin 1100

wypadek przy pracy ze skutkiem ciężkim

Dzień Dobry!
Pracownik w mojej firmie uległ wypadkowi przy pracy.Wypadek został uznany jako wypadek przy pracy ze skutkiem ciężkim.

Na okoliczność wypadku sporządzony został protokół ustalający okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Pracownik po zakończonym leczeniu został skierowany na badania lekarskie przez lekarza orzecznika ZUS-u w celu ustalenia % uszczerbku na zdrowiu i wypłaty tego świadczenia oraz innych świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznynm z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30 października 2002 Dz. U nr 199, poz. 1673 z zm.

Wczoraj otrzymałem pismo z Oddz. ZUS, że na podstawie przepisów k.p.a; do protokólu powypadkowego, wniosku poszkodowanego pracownika, zaświadczenia lekarskiego kończącego leczenie w związku z wypadkiem przy pracy potrzebne są dokumenty towarzyszące - kserokopie wyjaśnień świadków wypadku, inna dokumentacja związana z wypadkiem.

Moje pytanie brzmi czy muszę przesłać pozostalą dokumentację wypadkową do ZUS-u
w świetle orzeczntwa SN?

Dziękuję za odpowiedź
Data: Pią, 13 Mar 2009, 08:41
 
Temat: wypadek przy pracy ze skutkiem ciężkim
Forum: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Wypowiedzi: 2
Odwiedzin 310

Gdzie mam podbić książeczkę ubezpieczeniową???

Witam

Legitymacja ubezpieczeniowa, która Pani posługiwała się w związku z zatrudnieniem u pracodawcy ważna jest do końca marca br. Po tym okresie otrzyma Pani legitymacja taka jest dokumentem potwierdzającym status emeryta-rencisty i jednocześnie dokumentem potwierdzającym fakt objęcia świadczeniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym.
Osobom, które mają ustalone prawo do więcej niż jednego świadczenia, wydawana jest tylko jedna legitymacja: np. dla emerytów uprawnionych równocześnie do renty z tytułu choroby zawodowej wydawana będzie legitymacja z numerem i symbolem emerytury. Dokumentu tego nie dostaną osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.
Legitymacja emeryta-rencisty ma formę plastikowej karty w zielonym kolorze, w formacie zbliżonym do karty kredytowej. Zawiera imię i nazwisko świadczeniobiorcy, numer PESEL oraz numer emerytury lub renty, a także termin ważności (w przypadku osób, którym świadczenie przysługuje okresowo). W prawym górnym rogu legitymacji znajduje się hologram z logo ZUS.
Nowe legitymacje są wydawane z urzędu - uprawnieni nie muszą składać wniosków w tej sprawie. Dokumentu nie trzeba też odbierać osobiście w oddziale. Zostanie on wysłany pocztą.
Szczegółowych informacji o sposobie przyznawania i możliwościach wykorzystania legitymacji emeryta-rencisty udzielają pracownicy wszystkich oddziałów i inspektoratów ZUS.
Przypomnijmy, że obowiązek wydania legitymacji wynika z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 121 poz. 1264). Natomiast wzór, zasady wydania oraz tryb wymiany lub zwrotu tego dokumentu określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 203 poz. 2082).

korzystałem z materiałow "Moje prawo"

pozdrawiam
Data: Pią, 20 Mar 2009, 17:04
 
Temat: Gdzie mam podbić książeczkę ubezpieczeniową???
Forum: ZUS i KRUS
Wypowiedzi: 5
Odwiedzin 521

Prawo

Witam! Firma mojego ojca zajmuje się świadczeniem usług z zakresu branży metalowej (ogrodzenia,piece). Ja od 5 lat hobbistycznie zajmuje się prowadzeniem imprez okolicznościowych. Niestety póki co nie rozliczam się z nich z fiskusem. Czy jest możliwość aby mój ojciec rozszerzył swoją działalność dodając PKD: 9001Z (działalność artystyczna) zatrudniając mnie jako pracownika swojego do świadczenia takich usług. W praktyce wyglądało by to tak że i mam tu 2 opcje:

1. Ojciec zatrudnia mnie na umowę o pracę Âź etatu a ja w weekendy pracuje dla niego prowadząc imprezy. Podpisuje wszystkie umowy o imprezy mój ojciec. Mój ojciec wystawia również wtedy rachunek (fakture) a pieniadze z imprez ja przekazuje jemu. On mi wypłaca co miesiąc ustaloną kwotę za prace którą rozlicza z ZUS-em i US. jakie opłaty ZUS z tego tytułu za mnie?

2. Ojciec zleca mi (umowa zlecenie umowa o dzieło) wykonanie usługi (imprezy) dla klienta: Mianowicie ze mną ojciec podpisuje umowę o dzieło, zlecenie , a z klientem również podpisuje jakąś umowę wiążącą. Na podstawie umowy z klientem ojciec klientowi wystawia rachunek a mi wypłaca pieniądze zgodnie z umową którą z nim zawarłem. Umowę zlecenie (o dzieło) którą zawarł ze mną rozlicza z fiskusem.

Proszę o podpowiedz która z tych form jest "legalna". Dodam ze ja pracuje u innego pracodawcy już na umowe o prace 1/2 etatu.
Data: So, 25 kwi 2009, 10:34
 
Temat: Prawo
Forum: Prawo
Wypowiedzi: 1
Odwiedzin 28

wygasa umowa na macierzyńskim

Umowa o pracę na czas określony nie wygasa, tylko rozwiązuje się, jeśli nie zajdą przypadki określone w art. 63 – 67 Kodeksu Pracy, np. śmierć pracownika bądź jego tymczasowe aresztowanie.

Umowa o pracę na czas określony rozwiąże się z dniem, do którego została zawarta (art. 30 § 1 pkt. 4 Kodeksu pracy).
Pracodawca nie jest zobowiązany do jej przedłużenia, jeśli rozwiązanie umowy nastąpi podczas urlopu macierzyńskiego. Od dnia zakończenia umowy dalsze świadczenia, tj. zasiłek macierzyński przysługujący za pozostałą część urlopu macierzyńskiego, będzie realizował ZUS.

Zakończenie umowy oznaczało będzie utratę statusu pracownika, co skutkuje tym, iż nie będzie Pani mogła skorzystać z urlopu wychowawczego do czasu podjęcia kolejnego zatrudnienia.
Aktualnie urlop wychowawczy jest bezpłatny, ale w przypadkach określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) pracownik, przebywający na urlopie wychowawczym może otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego oraz późniejszego wychowawczego zostałoby zachowane, gdyby pracodawca zdecydował się zawrzeć z Panią kolejną umowę o pracę, bezpośrednio po rozwiązaniu aktualnie obwiązującej.

Ma Pani prawo wystąpić do pracodawcy z taką propozycją.
Data: Pon, 23 Mar 2009, 10:15
 
Temat: wygasa umowa na macierzyńskim
Forum: Urlop macierzyński i wychowawczy
Wypowiedzi: 4
Odwiedzin 431

Podatek dochodowy, podatek VAT

Witam,

Na wstępie chciałem zaznaczyć, że przejrzałem posty na tym forum, jednak nie znalazłem jednoznaczenj odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.

Jestem w trakcie zakładania działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie doardztwo w zakresie informatyki. Z tematów umieszczonych na forum wnioskuję, iż najbardziej popularne formy opodatkowania w takim przypadku to podatek liniowy lub ryczałt. Przewiduję dochody na poziomie 8 tys miesięcznie (może więcej) i będę płatnikiem VAT. Ciężko mi jednak sprecyzować ewentualny poziom kosztów. Moje pytania:
- czy w grę wchodzi również karta podatkowa, jako że jest w niej mowa o działalności usługowej?
- jak faktycznie obliczany jest podatek w przypadku opodatkowania liniowego? (przychód - koszty)*19%? czy świadczenia na ZUS to również część kosztów uzyskania przychodu?
- nieco lakoniczne pytanie: jak bardzo skomplikowane i czasochłonne jest prowadzenie KPiR w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej?
- czy będąc płatnikiem VAT mogę uzyskać zwrot całości VAT na produkty zakupione na potrzeby prowadzenia działalności?

Z góry dziękuję za pomoc
Data: Pn, 28 kwi 2008, 11:00
 
Temat: Podatek dochodowy, podatek VAT
Forum: Podatek dochodowy, podatek VAT
Wypowiedzi: 2
Odwiedzin 190

... z Przemysławem Przybylskim

Witam w nowym roku
"Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji" to osoba wymagająca stałej i nieprzerwanej opieki kogoś innego. Taka osoba nie tylko nie może pracować, ale wręcz żyć sama nie może.

Artykuł w Gazecie Bankowej bardzo interesujący, ale - jak wnikliwy czytelnik na pewno zauważy - w ogóle nie o ZUS-ie. Bo to przecież nie ZUS ukształtował polski system ubezpieczeń społecznych w takiej formie, w jakiej obecnie on funkcjonuje. Artykuł jest wyraźną krytyką polityków arbitralnie decydujących zarówno o wysokości składek, jak i wysokości świadczeń oraz o nierównym rozdziale przywilejów emerytalnych (cytat: "Ponieważ zarówno składki na świadczenia, jak i wysokość świadczeń ustalają politycy za pomocą ustaw, finanse polskiego systemu ubezpieczeń społecznych są bardzo nieelastyczne. To z kolei prowadzi do powstawania niebezpiecznego deficytu".).

Odpowiedź jest prosta - to nie ZUS jest winien sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy. ZUS jest osią tego systemu - i to zobowiązuje mnie do tłumaczenia Państwu tych wszystkich zawiłości, ale nie jego twórcą - dlatego tłumaczę to wszystko bez jakiegokolwiek poczucia winy.

Warto też zwrócić uwagę, że tekst pisany jest przez teoretyka i proponuje rozwiązania modelowe. A te mają to do siebie, że są racjonalne, ale nie biorą pod uwagę tzw. obiektywnych okoliczności, w jakich funkcjonują twórcy systemu. A przecież demokratyczny i wielopartyjny system polityczny charakteryzuje się występowaniem cyklicznie powtarzających się kadencji zakończonych egzaminem wyborczym, co w oczywisty sposób wpływa na działania polityków odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących np. kształtu systemu emerytalnego.

Dopóki wyborcy będą decydować o przyszłości decydentów, dopóty większy wpływ na podejmowane decyzje będą mieć emocje związane z oceną podejmowanych decyzji w kontekście interesów poszczególnych grup społecznych, aniżeli racjonalne argumenty. Mówiąc bardziej wprost - dla ministra czy premiera bardziej przekonujący jest argument siły (np. tysiąca górników protestujących pod Sejmem) niż siła argumentów.

Pytania o gospodarowanie składkami a szczególnie fragmentu "I dlaczego mam zapomnieć o płaconych składkach do 1999 roku przez 28 lat? Bo nie jestem w OFE ?" - nie rozumiem. Jeżeli chodzi o dziedziczenie - to określa te zasady ustawa o emeryturach okresowych, która zakłada, że kapitał zgromadzony na kontach emerytalnych przed uzyskaniem prawa do emerytury w całości podlega dziedziczeniu. Natomiast w ciągu trzech pierwszych lat po uzyskaniu prawa do emerytury dziedziczy się kapitał stopniowo pomniejszany.

Pozdrawiam
Przemysław Przybylski
Data: 2009-01-13, 00:02
 
Temat: ... z Przemysławem Przybylskim
Forum: Rozmowy z ...
Wypowiedzi: 121
Odwiedzin 10285

przerwanie studiów

witam.

"* Jestem studentem pobierającym od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną, która umożliwia mi naukę. Możliwe, że zostanę skreślony z listy studentów, ale mam zamiar uczyć się znów od drugiego semestru. Czy powinienem powiadomić ZUS o skreśleniu z listy studentów?

- W takim przypadku istnieje obowiązek powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba to zrobić koniecznie wtedy, gdy nauka zostanie przerwana bądź też student zosta-nie skreślony z listy studentów. Prawo do renty rodzinnej dla dzieci po ukończeniu przez nie 16 roku życia zależy bowiem od tego, czy dziecko się uczy. Przepisy dopuszczają naukę w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, szkołach wyższych państwowych i niepaństwowych, działających na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz na kursach przysposobienia i doskonalenia zawodowego, prowadzonych w formach szkolnych lub pozaszkolnych, trwających co najmniej trzy miesiące.

Jednak skreślenie z listy uczniów czy studentów automatycznie odbiera uprawnienia do renty rodzinnej i dlatego należy o nim powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez względu na to, kiedy zamierzamy wznowić naukę.
W przypadku, gdy student pobiera rentę rodzinną, a nie poinformuje o przerwaniu nauki, popełniane jest przestępstwo, polegające na wyłudzeniu świadczenia, do którego nie ma się prawa. Skutkiem jest nie tylko późniejszy obowiązek zwrócenia renty, ale również sprawa karna, ponieważ ZUS ma obowiązek powiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa, a ta kieruje sprawę do sądu."
http://www.echodnia.eu/ap...ORADY/621747097

" Należy zatem zgłosić do ZUS zaistniałą sytuację a następnie po rozpoczęciu ponownego kształcenia wystąpić z wnioskiem do Zakładu o ustalenie ponowne świadczenia rentowego. Ważne jest to, że jeśli do renty rodzinnej była uprawniona inna osoba to wtedy ona otrzyma całe świadczenie należne. Do ponownego podziału świadczenia (w razie gdy przysługiwało ono większej liczbie osób ) dojdzie po ustaleniu, że podjęła Pani kształcenie. W razie gdyby nie doszło do zgłoszenia tego faktu nastąpi zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia wraz z odsetkami. Co do odpowiedzialności karnej teoretycznie taka może zachodzić jest tom przestępstwo oszustwa. ZUS ma jednak lepsze atrybuty takie jak możliwość prowadzenia egzekucji w trybie administracyjnym bardzo skutecznej. Co najważniejsze w razie niezgłoszenia, że doszło do pobrania nienależnych świadczeń nie dojdzie do ich przedawnienia. Mówiąc prościej ZUS będzie ich mógł dochodzić zawsze."
http://e-prawnik.pl/zasil...zenia-spoleczne

pozdrawiam
Data: 2009-05-03, 21:12
 
Temat: przerwanie studiów
Forum: Prawo ubezpieczeń
Wypowiedzi: 1
Odwiedzin 22

alimenty

w ustawie która reguluje świadczenia z OPS jest zaznaczone że jeżeli matka dziecka zawrze związek małżeński nie może pobierać zaliczki alimentacyjnej na dziecko. Na jesień mają znowu wejść świadczenia z ZUS i być może tam dam będzie dało się coś załatwić
Data: 21/06/2008, 20:24
 
Temat: alimenty
Forum: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Wypowiedzi: 1
Odwiedzin 424

Odwołanie od decyzji zus do sądu okręgowego. Proszę o info.

Witam serdecznie,
Niedawno otrzymałem z ZUS decyzje o nieprzyznaniu przez komisję lekarską zus świadczenia rentowego. Przysługuje mi odwołanie do Sądu Okręgowego. Czy warto zlecić napisanie odwołania adwokatowi lub radcy prawnemu?
Ile średnio kosztuje napisanie takowego odwołania (zakwestionowania decyzji zus przed sądem)?
Z góry dziękuje za informacje.
Pozdrawiam
Data: 27/06/2008, 7:27
 
Temat: Odwołanie od decyzji zus do sądu okręgowego. Proszę o info.
Forum: Prawo ubezpieczeń społecznych
Wypowiedzi: 1
Odwiedzin 2461

Jak mam walczyc?

Zwracam się z prośbą o poradę, gdyż znalazłam się w sytuacji bardzo mnie krzywdzącej.
Urodziłam się w 1940r. W latach 1956-1965 pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców, następnie od maja 1965 do marca 1991 pracowałam w państwowym zakładzie pracy. W 1978 roku zakład zmienił nazwę.
W 1991 roku zakład pracy w moim imieniu złożył za mnie wniosek o rentę do ZUS wraz z dokumentacją.. Osobiście podpisałam kwestionariusz dotyczący okresów zatrudnienia, a były to tylko 3 pozycje:
- 1956-1965- gosp. rolne-zeznania świadków,
- 1965-1977-w/w zakład pracy ze starą nazwą- świadectwo pracy,
- 1978-1991-w/w zakład pracy już z nową nazwą- świadectwo pracy.
Kiedy przyznano mi rentę nie zwróciłam uwagi na to, jakie okresy uwzględniono, ponieważ nie bardzo potrafię odczytywac „zusowskie” decyzje.
W 1995 roku przeszłam na wczesniejszą emeryturę i pobieram emeryturę do dzisiaj. Zawsze na decyzjach widniał zapis, że moja emerytura jest niższa od kwoty świadczenia w najniższej wysokości i podwyższano ją do kwoty najniższej emerytury, a miałam prawie 26 lat pracy i 8 lat gospodarstwa.
Kilka dni temu (a jest już 2008rok) przy załatwianiu spraw urzędowych w ZUSie dowiedziałam się, że nie mam doliczonego okresu pracy w latach 1965-1977, ponieważ nie dostarczono świadectwa pracy!!! Byłam i jestem w szoku!! 12 lat ciężkiej pracy po prostu nie zostało ujęte. Nikt z ZUSu wcześniej nie powiadomił mnie o tym fakcie (brak jakiegokolwiek załącznika do decyzji, korespondencji, wytłumaczenia), a ja nawet nie wiedziałam, że pracodawca, który był odpowiedzialny za moją dokumentację tego świadectwa nie złożył. Od czasu przejścia na rentę minęło już 17 lat, a od momentu przyznania emerytury minęło lat 13. Nie wiem co mam teraz robic…
Czy istnieje jakiś cień nadziei, że mogłabym odzyskac pieniądze za wszystkie te lata? Kto ponosi odpowiedzialnośc za to co się stało? Zdaję sobie sprawę, że winę ponoszę też ja, bo nie zauważyłam tego od razu, ale czy pracodawca deklarując, że złoży za mnie całą dokumentację nie jest odpowiedzialny za to niedopatrzenie? A co z pracownikami ZUSu? Nie powinni powidomic mnie o niezaliczeniu tego okresu podczas rozpatrywania sprawy, ponieważ brakowało świadectwa pracy? ( „Prawo do rzetelnego załatwiania spraw”
”Urzędnik ma obowiązek podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes klienta. Klient ma prawo żądać, a urzędnik zobowiązany jest załatwiać sprawy tylko na podstawie faktów i dowodów.”)
Serce mnie boli, kiedy pomyślę ile pieniędzy straciłam przez czyjeś błędy. Co mam teraz począc? Jak mam walczyc o swoje prawa? Proszę pomóżcie.

Anna
Data: 05/07/2008, 12:17
 
Temat: Jak mam walczyc?
Forum: Prawo ubezpieczeń społecznych
Odwiedzin 450

Czy ktos moze mi pomóc?

Chamstwo i podłość bab z ZUSu po prostu nie zna granic... nie sądziłam, że muszę do tej cudownej instytucji przychodzic z prawnikiem a widać trzeba było...

Nie przedłuzono mi renty ZUS (z tytułu niezdolności do pracy) ale przysługuje mi- i to od paru lat i bezterminowo prawo do renty socjalnej (z tytułu niepełnosprawności).Gdy dostałam Orzeczenie o odmowie przedłużenia mi renty ZUS poszłam do uroczych pań w informacji i powiedziałam, że przysługuje mi prawo do renty socjalnej.
Babsztyl na to z uroczym usmiechem, że o "zapomogę" -tak nazwała tę rentę! -to napiszę jesli komisja odwoławcza również odmówi mi prawa do renty ZUS...Tak tez sie stało, komisja odwoławcza rowniez mi odmówiła więc napisałam pismo o rentę socjalną (którą juz zresztą kiedys pobierałam -tyle że wówczas było to w MOPS, zanim przyznano mi rentę ZUS).

Cóz się okazało?? że owszem rente socjalną dostanę ale od miesiąca, w którym złozyłam o nią teraz wniosek- tj od grudnia a za pazdziernik i listopad mi nie wypłacą.
Wkurzyłam się bo przeciez babsztyl sam mi wczesniej powiedział, żebym najpierw czekała na decyzję komisji odwoławczej ZUS wiec tym samym było dla mnie oczywiste przy takiej nonszalancji urzędniczki, że rentę socjalną wypłacą mi wstecz, za 2 miesiące, w których świadczenia ZUS juz nie miałam.
W dodatku podłe babsko nawet nie chciało słuchać o tym, ze sama wprowadziła mnie w błąd choc ktos inny w Zusie - zresztą tym samym pokoju-mi poradził, żeby pismo, ktore składalam do komisji odwoławczej ZUS potraktowac jako wniosek o rente socjalną i wtedy terminy by się zgadzały...Niesttey ów babsztyl najwyrazniej celowo takich jak ja robi w konia i strzeże państwowego skarbca- dostałam decyzje o odmowie wypłaty tej renty za pazdziernik i listopad.

Czy coś z tym mozna zrobić? Dla mnie naprawde to nie są małe pieniądze ale nie sądziłam, ze o cos co mi sie nalezy bede musiala walczyć z jakąs podłą urzedniczyną.Byłam juz u kierowniczki- ma przejrzec moje akta ale nie wierze w jej dobra wolę, czuję, ze nic z tego nie bedzie skoro została wydana decyzja.

Czy moge się od tego jakoś odwołac?
Data: 05/01/2009, 20:02
 
Temat: Czy ktos moze mi pomóc?
Forum: Prawo ubezpieczeń społecznych
Odwiedzin 361

Czy socjal jest konieczny?

Nie wiem czy zastanawialiście się kiedyś na czym polega fenomen gospodarki chińskiej. Ja od kiedy podjąłem studia ekonomiczne zacząłem się bardziej zagłębiać w tego typu kwestie. No właśnie, dlaczego gospodarka chińska gna do przodu? Wiadomo, tania siła robocza, ogromny rynek wewnętrzny, dużo ludzi którzy tą gospodarkę napędzają. To fakt. Ale ostatnio zastanowiła mnie jedna kwestia. W Chinach nie ma czegoś takiego jak świadczenia socjalne. Nie ma emerytur, nie ma rent. Państwo nie opiekuje się obywatelami. Konfucjusz nie uwzględnił czegoś takiego jak socjal. Czy to źle się zastanawiałem. I doszedłem na szybko do może wniosków trochę idących za daleko. Co by się stało jakby w Polsce przy kapitalistycznym ustroju, liberaliźmie gospodarczym nie było socjalu? Wszak socjal w dzisiejszych czasach stanowi ponad 50% budżetu państwa. Jako, że ludzi młodych jest mniej niż emerytów, rencistów i bezrobotnych razem wziętych (a ci i tak chcą więcej kasy) ZUS musi prędzej czy później pierdolnąć. W momencie w którym nie byłoby socjalu, ludzie musieliby zacząć prokreację na trochę większą skalę. Ktoś by ich kiedyś musiał utrzymać. Normą być może byłyby związki małżeńskie więcej niż z dwójką dzieci co poprawiłoby przyrost naturalny. Skoro państwo miałoby większy budżet mogłoby tworzyć nowe miejsca pracy, przeprowadzać więcej inwestycji. W ten sposób więcej zaczęliby zarabiać ludzie, co umożliwiłby szybszy wzrost gospodarczy. Musiałyby spaść ceny produktów. Powiększyłoby to też rynek wewnętrzny. Wreszcie ludzie naprawdę potrzebujący: niepełnosprawni czy chorzy mogliby liczyć na normalną pomoc finansową w zakresie rehabilitacji i leczenia. Polska stałaby się krajem najdynamiczniej rozwijającym się w Europie co byłoby pretekstem do zerwania z euro-kołchozem już w tej chwili bezsensownym. Być może oparlibyśmy się amerykanizacji i powszechnej komercjalizacji wszystkiego. Polacy mogliby inwestować swoje pieniądze, bo po pierwsze by je mieli a po drugie mogliby konkurować z kapitałem zagranicznym.

To tak na szybko, jestem ciekaw waszego zdania na ten temat. Wiem, że jest to dywagacja czysto teoretyczna gdyż coś takiego w dzisiejszym państwie Polskim raczej nie jest możliwe.
Data: |16 Gru 2008|, 2008 09:30
 
Temat: Czy socjal jest konieczny?
Forum: POLITYKA
Wypowiedzi: 89
Odwiedzin 2818

Renta po mężu

W chwili śmierci męża ja otrzymywałam emeryturę 500zł. Mąż po wypadku w 1980 roku dostał rente. Mógł jeszcze pracować i pracował 11 lat w zakładzie prywatnym. Emerytura jego w chwili śmierci wynosiła 1600 zł. Mnie po mężu ZUS przyznał 700 zł i twierdzi że jest to 85% z jego świadczenia. Prosze o pomoc i szybką . Mam 68 lat, a mąż w chwili śmierci miał 67. Zmarł 3 miesiące temu.
Data: Wto 26 Lut 2008, 16:10
 
Temat: Renta po mężu
Forum: Świadczenia
Odwiedzin 1475

Zwolnienie lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę

Cytat: Teraz na druku L4 lekarz wpisuje nazwę zakładu pracy, a co ma wpisywać w momencie, gdy ja już nie będę pracownikiem?

Cytat: Czy takie zwolnienie lekarskie ma być podzielone, na
pracodawcę i ZUS?

Cytat: Czy w pierwszym dniu, po ustaniu umowy o pracę powinnem się zarejestrować jako bezrobotny?


Nie bardzo jestem zorientowana w tej materii, ale wydaje mi sie że nie powinieneś rejestrować się jako osoba bezrobotne- nie wiem czy miałbyś taką możliwość pobierając zasiłek chorobowy.
Ustawa o o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa osobę bezrobotną:
[...]bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub i, j, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:
a) ukończyła 18 lat,
b) nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,
c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,[...]
Natomiast ustawy o zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego wyklucza możliwość pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia przez osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych.
Data: Wto 31 Lip 2007, 6:51
 
Temat: Zwolnienie lekarskie, rozwiązanie umowy o pracę
Forum: Świadczenia
Wypowiedzi: 2
Odwiedzin 4536

WSTRZYMANIE WYPłATY NA ZWOLNIENIU - PILNE!

myślę, że pracodawcy chodziło o to, że jeśli pomiędzy upłynięciem 182 dni a przyznaniem świadczenia rehabilitacyjnego będzie trwało zwolnienie - to jest to okres usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej. Jeśli po pewnym okresie takiej nieobecności niepłatnej przyjdzie decyzja z ZUS o przyznaniu świadczenia wstecznie, czyli od 183 dnia - wtedy zakład musi wypłacić całość, ale dopiero po otrzymaniu decyzji.
Data: Wto 17 Lip 2007, 11:27
 
Temat: WSTRZYMANIE WYPłATY NA ZWOLNIENIU - PILNE!
Forum: Świadczenia
Wypowiedzi: 2
Odwiedzin 1336

Pobory i emerytura

d tygodnia obowiązują przepisy umożliwiające otrzymanie emerytury z ZUS bez rozwiązywania umowy o pracę. Osoba pobierająca emeryturę i pensję, rozwiązując umowę, może nie otrzymać gwarantowanej przez kodeks pracy odprawy. Eksperci twierdzą, że trzeba znowelizować prawo, żeby każdy emeryt miał gwarancję otrzymania odprawy.

Osoby, które zdecydują się na podstawie obowiązujących od 8 stycznia przepisów na wykonywanie pracy i równoczesne pobieranie emerytury z ZUS, mogą nie otrzymać odprawy emerytalnej. Może to być dla nich dotkliwa sankcja finansowa, bo odprawa wynosi tyle co miesięczna pensja. Tak stanowi

kodeks pracy. Najbardziej uderzy to w dobrze zarabiających

. Eksperci postulują zmiany w k.p., aby jednoznacznie przesądzić, kto ma prawo do odprawy.
Emeryt i pracownik

Pracownicy mogą jednocześnie otrzymywać emeryturę i pensję od pracodawcy, bez konieczności rozwiązywania umowy o pracę. Takie prawo obowiązuje dopiero od 8 stycznia. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2008 r. nr 228, poz. 1507) uchyliła art. 103 ust. 2a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Zgodnie z tym przepisem ZUS zawieszał wypłatę świadczenia emerytowi niezależnie od tego, ile dorabia, jeśli pracuje na rzecz pracodawcy, nie rozwiązawszy z nim wcześniej umowy o pracę. Likwidacja tego przepisu oznacza, że pracownicy mogą ubiegać się w ZUS o emeryturę, mimo że wciąż pracują. Jeśli ZUS im ją przyzna, otrzymają ją równolegle z pensją. Takie rozwiązanie dotyczy też osób, które obecnie mają już zawieszone prawo do emerytury, bo nie zwolniły się z pracy.

Pracujący emeryt może mieć jednak kłopot z otrzymaniem odprawy emerytalnej. Zgodnie z treścią art. 921 k.p. każdy pracownik niezależnie od zajmowanego stanowiska ma prawo do odprawy (emerytalnej lub rentowej) pod dwoma warunkami. Pierwszym z nich jest fakt spełnienia warunków do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury. Drugi to rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Po ich spełnieniu pracownik otrzymuje odprawę wynoszącą co najmniej jedną miesięczną pensję. To gwarantuje kodeks pracy. Wyższa odprawa może być określona np. w układzie
zbiorowym pracy.
http://praca.gazetaprawna...erytalnych.html
Data: 2009-02-03, 19:49
 
Temat: Pobory i emerytura
Forum: Ustawodawstwo
Odwiedzin 241

zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym

JEsli wrócileś po wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego to jaki lekarz ponownie da Ci zwolnienie lekarskie na tę samą chorobę???
hmmm, jak sądzę to moze i choroba sie odnowić ale jak ZUS to sprawdzi to i sprawdzi lekarza jak sądzę... ale mialam przypadek, ze facet po świadczenie po niecałych 2 m-cach znowu zachorowal i placone mu to bylo z tym, ze ktos tam potem się do tego doczepił
Data: Sob 3 Maj 2008, 13:19
 
Temat: zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym
Forum: Świadczenia
Wypowiedzi: 1
Odwiedzin 1658

świadczenia rehabilitacyjne a wyjazd wypoczynkowy

Witam ja miałam w marcu wypadek i w dalszym ciągu nie mogę wrócić do pracy ponieważ mam planowaną operację na luty 2009, ale mam takie pytanie czy będąc na zasiłku rehabilitacyjnym mogę pojechać do siostry na tydzień bez naruszenia przepisów ZUS-u
Data: Wto 4 Lis 2008, 21:17
 
Temat: świadczenia rehabilitacyjne a wyjazd wypoczynkowy
Forum: Rozliczenia z ZUS
Odwiedzin 906

Podatek dochodowy, podatek VAT

Moje pytania:
- czy w grę wchodzi również karta podatkowa, jako że jest w niej mowa o działalności usługowej?

Przy pomocy karty podatkowej można opodatkować tylko niektóre z usług, o ile mnie pamięć nie myli doradztwa informatycznego tam nie ma.
- jak faktycznie obliczany jest podatek w przypadku opodatkowania liniowego? (przychód - koszty)*19%? czy świadczenia na ZUS to również część kosztów uzyskania przychodu?
Podatek jest taki jak napisałeś, a ZUS jak najbardziej jest kosztem. (oczywiście nie dotyczy składki zdrowotnej, którą potrąca się z podatku, ale to standard niezależnie od formy opodatkowania)

- nieco lakoniczne pytanie: jak bardzo skomplikowane i czasochłonne jest prowadzenie KPiR w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej?
To zależy tylko od ciebie.
Dla jednych to "pryszcz", a z kolei dla innych "czarna magia" i niepotrzebna strata czasu.
Oprócz KPiR dochodzi jeszcze konieczność comiesięcznego wypełniania deklaracji ZUS.

- czy będąc płatnikiem VAT mogę uzyskać zwrot całości VAT na produkty zakupione na potrzeby prowadzenia działalności?

Teoretycznie tak.
Ale sam fakt zwrotu VAT występuje dość rzadko w praktyce. Najczęściej w budownictwie i w przypadku poczynienia w którymś okresie znacznych zakupów np. inwestycyjnych.

Z reguły to podatek naliczony przy zakupach, odlicza się od tego należnego, który my naliczamy na naszych fakturach dla odbiorców. A że (przy dochodowej działalności) tego "od faktur" jest z reguły więcej niż tego "od zakupów", fakt zwrotu występuje rzadko.

O ile jednak się zdarzy, że podatku naliczonego (od zakupów) jest więcej niż należnego (od faktur własnych), to w domyśle urząd nie zwraca fizycznie tej różnicy, tylko przenosi na poczet kolejnych okresów. Podatnik ma jednak prawo do wystąpienia PISEMNEGO do Urzędu Skarbowego o zwrot naliczonego VAT-u (o ile przewyższa on VAT należny). Wówczas US fizycznie przelewa ową różnicę na konto podatnika.

Jako że taka sytuacja jest dość rzadka i często dohodzi do potencjalnych przekrętów, należy liczyć się z wysoce prawdopodobną kontrolą z US. Jeżeli chodzi o dość znaczną kwotę, a występuje się o taki zwrot po raz pierwszy można być prawie pewnym, że zostanie skontrolowana prawidłowość rozliczeń z budżetem z tytułu VAT przez US.
Data: Pn, 28 kwi 2008, 12:09
 
Temat: Podatek dochodowy, podatek VAT
Forum: Podatek dochodowy, podatek VAT
Wypowiedzi: 2
Odwiedzin 190

Prawo

Cytat:Płaciłem ten preferencyjny zmniejszony ZUS i ze zdziwieniem dowiedziałam się, że okres ten nie jest liczony jako okres upoważniający mnie do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Czy jest jakaś podstawa prawna ?

Płacąc ulgowy ZUS nie płacisz składki na Fundusz Pracy,więc i świadczenia z funduszu Pracy ci się nie należy.
Data: Wt, 15 sty 2008, 21:31
 
Temat: Prawo
Forum: Prawo
Wypowiedzi: 3
Odwiedzin 680

182 dni zwolnienia i co dalej proszę o pomoc mam dylemat

Cytat: W pracy powiedziano mi że zwolnienia już ni trzeba donośić a uspradliwieniem na te dni jest kopia dokumentów złożonych w ZUSIE na komisję lekarsko czy to wystarczy


Po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia lekarskiego dalszych już lekarz nie wystawi. Teraz oczekujesz decyzji ZUS. Okres od 19 sierpnia do dnia decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego będzie nieobecnością usprawiedliwioną niepłatną.
Data: Czw, 16 Kwi 2009, 08:51
 
Temat: 182 dni zwolnienia i co dalej proszę o pomoc mam dylemat
Forum: Wynagrodzenie podczas choroby
Wypowiedzi: 8
Odwiedzin 1569

świadczenie z ZUS

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na terenie całego kraju. W styczniu nieszczęśliwie upadłem wysiadając z samochodu i rozwaliłem sobie kolano. Skończyło się operacją łąkotki w szpitalu i dwumiesięcznym zwolnieniem lekarskim. Czy oprócz świadczenia chorobowego mogę liczyć od ZUS-u na coś więcej?
Data: Sro, 11 Mar 2009, 15:33
 
Temat: świadczenie z ZUS
Forum: ZUS i KRUS
Odwiedzin 176

Strajk w służbie zdrowia

no przxecież on nic nie pisze o bankructwie ZUSu a jedynie sugeruje że świadczenia będą małe i że składki na zus to de facto podatki celowe

czyli to samo co ja......

.....za jakiś czas przegłosuje się podwyższenie wieku emerytalnego i karuzela będzie sie kręcić dalej a ZUSowi żadne bankructwo grozić nie moze tak jak i urzędowi skarbowemu
Data: |22 Cze 2007|, 2007 11:43
 
Temat: Strajk w służbie zdrowia
Forum: POLITYKA
Wypowiedzi: 163
Odwiedzin 5593

Emerytury i renty wzrosną w marcu 2008 r. o prawie 6 proc.

W marcu 2008 roku zostaną zwaloryzowane świadczenia ponad 9,7 mln osób - głównie emerytów i rencistów. Nie muszą oni występować do instytucji, które je wypłacają, z wnioskiem o podwyżkę. Dostaną ją automatycznie.

W przyszłym roku zmieni się sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Nie będą one jak obecnie podwyższane dopiero wtedy, gdy inflacja od ostatniej podwyżki przekroczy 5 proc., ale co roku.

Dodatkowo wskaźnik waloryzacji, od którego zależy wysokość podwyżek, uwzględni nie tylko wzrost cen, ale także co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac.

Dla kogo podwyżka

Wysokość i częstotliwość podwyższania wszystkich świadczeń objętych waloryzacją zależy od tego, w jaki sposób są podwyższane emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzieje się tak dlatego, że podwyższanie świadczeń innych grup zawodowych (np. rolników czy funkcjonariuszy służb mundurowych) i innych świadczeniobiorców (np. osób otrzymujących renty socjalne) zależy od sposobu podwyższania świadczeń wypłacanych przez Zakład.

Przyszłoroczna podwyżka będzie więc dotyczyć:

* 7,3 mln osób otrzymujących z ZUS emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne,
* 238 tys. osób otrzymujących z ZUS renty socjalne,
* 340 tys. osób otrzymujących z ZUS zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
* 1,5 mln osób otrzymujących emerytury i renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
* około 350 tys. świadczeniobiorców tzw. służb mundurowych, tj.:
- żołnierzy i ich rodzin, którzy pobierają świadczenia w Wojskowym Biurze Emerytalnym Ministerstwa Obrony Narodowej,
- funkcjonariuszy i ich rodzin (między innymi funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej), którzy pobierają świadczenia z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- funkcjonariuszy służby więziennej i ich rodzin, pobierających świadczenia w biurze emerytalnym służby więziennej podległemu Ministerstwu Sprawiedliwości.

W sumie na podwyżki świadczeń wynikające z marcowej waloryzacji może liczyć 9,73 mln osób.

Przeczytaj cały artykuł
http://www.gazetaprawna.p...39.17.1.0.1.htm

Data opublikowania dokumentu: 2007-12-17, 10.01
Autor: Bartosz Marczuk
Źródło: gazetaprawna.pl
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/21804
Data: 2008-01-05, 12:59
 
Temat: Emerytury i renty wzrosną w marcu 2008 r. o prawie 6 proc.
Forum: Newsy
Wypowiedzi: 2
Odwiedzin 244

OFE

Cytat: Emerytury zmaleją nawet o połowę
Tragiczna informacja dla milionów Polaków, którzy przejdą na emeryturę

Cieszysz się, że dzięki odkładaniu pieniędzy w otwartych funduszach emerytalnych twoja emerytura będzie wyższa? Nic z tego! Przyszli emeryci mogą dostawać nawet 40 procent mniej od głodowych świadczeń wypłacanych teraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko wskazuje na to, że na reformie zyskały tylko fundusze emerytalne.

Dr Robert Gwiazdowski (48 l.), ekspert z Centrum im. A. Smitha i były szef rady nadzorczej ZUS, nie ma wątpliwości: przyszli emeryci będą mieli jeszcze gorzej niż obecni!

- Niestety, dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. Takie po prostu było założenie wprowadzonej 10 lat temu reformy emerytalnej - mówi Gwiazdowski. - Chodziło w niej o to, by emerytury malały! Próbowaliśmy ostrzegać opinię publiczną przed tym, ale nas nie słuchano. Potem zaczęła się wielka kampania reklamowa otwartych funduszy, z której wynikało, że emerytury będą wyższe. Ale od początku to były bujdy.

800 zł zamiast 1200?

Obecnie przeciętna emerytura wypłacana z ZUS wynosi ok. 80 procent ostatniej pensji. Zdaniem Gwiazdowskiego, kiedy Polacy zaczną otrzymywać świadczenia z ZUS i OFE, suma ta wyniesie zaledwie 50 procent zarobków. Jeśli ktoś zarabia np. 1500 złotych, dziś otrzymałby ok. 1200 złotych emerytury. W nowym systemie może dostać np. 800 złotych.

Ludzie myśleli, że ich pieniądze w OFE będą pomnażane. Tymczasem z każdym rokiem praktycznie topniały. Fundusze za swoje usługi pobierają bardzo wysokie prowizje. Poza tym nie zawsze trafnie inwestują - dodaje Gwiazdowski.

Czy jest na to jakaś rada? Zdaniem ekspertów, nie ma. - Jedyny sposób to znowu zacząć pompować pieniądze do ZUS z budżetu państwa, ale to oznacza przecież wzrost podatków - dodaje Gwiazdowski.

Jego przewidywania potwierdza również Marek Zuber (35 l.), ekspert finansowy. - Wiele będzie zależało od tego, w którym momencie będziemy przechodzić na emeryturę. Jeśli emerytura będzie obliczana podczas spadków na giełdzie, świadczenia będą niższe.

Może być jeszcze gorzej!

Pierwsi emeryci zaczną dostawać pieniądze z OFE już w przyszłym roku. To dzisiejsi 60-latkowie - głównie kobiety. Jak obliczyła "Gazeta Wyborcza", mogą dostać nawet 40 proc. mniej, niż gdyby przeszli na emeryturę na starych zasadach.

Na tym jednak nie koniec złych wiadomości. Nawet kiedy już przejdziemy na emeryturę, jej wysokość wcale nie będzie pewna. Otwarte fundusze nadal będą bowiem inwestować nasze pieniądze. Jeśli stracą np. na giełdzie, nasz kapitał zmniejszy się.
Przecież nasze emerytury miały rosnąć(za Super Expressem)
Data: Pon 21 Kwi, 2008 23:14
 
Temat: OFE
Forum: Dyskusje ogólne
Wypowiedzi: 56
Odwiedzin 3730